Hotline: 0935 889 078     

Giới thiệu nhà máy sản xuất

 

Nhà máy hiện đại với đầy đủ trang thiết bị, được vận hành bởi những chuyên gia nhiều kinh nghiệm , chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo nguyên liệu đầu vào và thành phẩm bán ra được kiểm tra nghiêm ngặt theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu cải tiến sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.