Hotline: 0935 889 078     

Dầu nhớt hàng hải

  Dầu động cơ hàng hải Tiêu chuẩn kỹ thuật Công dụng
  Remos 40 SAE 40, API CD  
  Remos 50 SAE 50, API CD  
  Remos TP 312/412/512 SAE 30/40/50, API CF  
  Remos DCL 440/540 SAE 40/50 TBN 40  
  Remos DCL 440/550 SAE 40/50 TBN 50 Dầu nhờn động cơ hàng hải
  Remos DCL 570/568 SAE 50, TBN 50/68  
  Remos TPX 320/420/520 SAE 30/40/50, TBN 20  
  Remos TPX 330/430/530 SAE 30/40/50, TBN 30  
  Remos TPX 340/440/540/455 SAE 30/40/50 TBN 40/55